انتقاد شدید پلیس از خودروسازان | وضعیت خودرو در شان مردم نیست!

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65583474/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86