انجمن خودروسازان مخالف طرح فروش وزارت صمت| چرا فولاد مبارکه را انحصاری نمی دانند؟

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011276227913777152/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA%26%23124%3B-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011276227913777152/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA%26%23124%3B-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
بخوانید:  نحوه تشخیص رنگ شدگی خودرو