انفجار خانه ای در بلوار هاشمیه مشهد، 7 مجروح برجای گذاشت + فیلم و تصاویر

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66637055/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66637055/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA