انقلاب بعدی صنعت خودرو

حالا بعد از این انقلاب به نظر می‌رسد نوبت انقلاب بعدی صنعت خودرو رسیده؛خودروهای خودران.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65948272/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

سال‌ها پیش از ورود ایلان ماسک و تسلا به صنعت خودرو،تولید انبوه خودروهای برقی آغاز شده بود.اما تسلا و ایده های ساختارشکن ایلان ماسک سبب شدند همه گیری خودروهای برقی خیلی زودتر از انتظارات اتفاق بیفتد.