این برند خودرو سقوط کرد

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66795668/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66795668/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF