این خودرو 150 هزار دلاری می رقصد+تصاویر

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020151572146616320/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%AF%2B%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020151572146616320/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%AF%2B%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1