این شاسی بلند چینی به ایران می رسد!+عکس

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66115464/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF%21%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66115464/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF%21%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3
بخوانید:  مزایده خودروهای قاچاق 6 مهرماه برگزار می شود | مدیرعامل سازمان