باتری ماشین خوابیده را چگونه روشن کنیم؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66672155/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

بخوانید:  برنامه ریزی وزارت صمت برای واردات 200 هزار خودرو در 6 ماه آینده