بازار خودرو| چه وقت فاطمی امین و محمد مخبر از ملت ایران عذرخواهی می کنند؟

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65691326/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%26%23124%3B-%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65691326/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%26%23124%3B-%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2
بخوانید:  ماشین و خودرو در سال جدید چقدر گران می شود؟