بازار سیاه کد ملی مادران | بازار سیاهی برای اجاره کد ملی

حالا اما شواهد حاکی از آن است که بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است.

به گفته وی، دلالان حاضرند تنها با دریافت کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر، 15میلیون تومان به آنها پرداخت کنند.

از چند ماه پیش خودروسازان موظف شدند طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیمی از محصولات خود را به قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند.

در سطح شهر نیز آگهی هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می شود.

در مقابل دلالان سعی می کنند تضمینات سفت وسختی از مادرانی که کد ملی خود را در اختیار آنها قرار می دهند، بگیرند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66342110/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

اینطور که این دلال بازار خودرو می گوید حتی اگر فرد در قرعه کشی خودرو برنده نشود هم این 15میلیون تومان به او پرداخت می شود.

بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است.

از ابتدای اجرایی شدن این قانون، انتقاداتی مطرح بود مبنی بر اینکه این قانون به رانت، دلالی و واسطه گری در بازار خودرو دامن خواهد زد؛ بااین حال سیاستگذار زیر بار این انتقادات نمی رفت.

برای پیگیری این موضوع با یکی از دلالان بازار خودرو که آگهی خرید کد ملی داده بود تماس گرفتیم.

در سطح شهر نیز آگهی هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می شود.

بخوانید:  آخرین خبرها از ماجرای واگذاری خودروی شاسی بلند به نمایندگان