بازیکنان تیم ملی حواله خودرو را پس دادند؛ ناراحتی ملی پوشان از یک بدعهدی

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66200921/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C