با حکم کمیته انضباطی بازی پرسپولیس ۳ بر صفر شد!

دیدار تیم های آریو اسلامشهر و شهرداری بندرعباس که قرار بود روز 10مهر ماه برگزار شود به دلیل عدم حضور تیم شهرداری بندرعباس برگزار نشد. تیم شهرداری بندرعباس سه بر صفر بازنده اعلام شد و باید150 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث نتیجه قابل تجدید نظر است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65483127/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%21

پرسپولیس تهران

دیدار تیم های پرسپولیس قائمشهر و نود ارومیه که قرار بود روز 11 مهر ماه برگزار شود به دلیل عدم حضور تیم نود ارومیه برگزار نشد. تیم نود ارومیه سه بر صفر بازنده اعلام شد و باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث نتیجه قابل تجدید نظر است.

دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و اترک بجنورد که قرار بود روز 18مهر ماه برگزار شود به دلیل عدم حضور تیم ماشین سازی تبریز برگزار نشد. ماشین سازی تبریز سه بر صفر بازنده اعلام شد و باید510 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث نتیجه قابل تجدید نظر است.

دیدار تیم های پاد ساری و شهر خودرو مشهد که قرار بود روز 11 مهر ماه برگزار شود به دلیل عدم حضور تیم شهر خودرو مشهد برگزار نشد. خودرو مشهد سه بر صفر بازنده اعلام شد و باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث نتیجه قابل تجدید نظر است.


رویداد۲۴ به گزارش خبرگزاری برنا؛ دیدار تیم های پدیده غرب کرمانشاه و ماشین سازی تبریز که قرار بود روز 14 مهر ماه برگزار شود به دلیل عدم حضور تیم ماشین سازی تبریز برگزار نشد. تیم ماشین سازی تبریز سه بر صفر بازنده اعلام شد و باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث نتیجه قابل تجدید نظر است.

بخوانید:  جزئیات فروش خودروی خاص سایپا در بورس

بیشتر بخوانید: احتمال خط خوردن ۲ پرسپولیسی تیم ملی