ببینید| اظهارات جنجالی نماینده مجلس علیه وزیر صمت و تیم اقتصادی رییسی

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66346135/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%26%23124%3B-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85