ببینید | انتقام آتشین مردم کی‌یف از تانک روسی با کوکتل مولوتف

ببینید | انتقام آتشین مردم کی‌یف از تانک روسی با کوکتل مولوتف
در جنگ اوکراین ؛در یک شهر تانک تی 90 روسیه که یکی از سه تانک برتر دنیاست و با خمپاره انداز دستی مستقیم نمی شود که تخریبش کرد توسط مردم اوکراین با کوکتل مولوتف که ساده ترین سلاح و کاربردی ترین ضد نفر و خودرو زرهی است نابود شد .


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65293669/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C