ببینید | تصاویر تلخ از تصادف شدید BMW چهار میلیارد تومانی زیر پل صدر تهران

ببینید | تصاویر تلخ از تصادف شدید BMW چهار میلیارد تومانی زیر پل صدر تهران
شب گذشته یک دستگاه خودرو BMW 428i به ارزش تقریبی 4 میلیارد تومان، زیر پل صدر تهران به شدت با دیواره‌ها برخورد کرد و دچار آسیب‌دیدگی شدید شد. خوشبختانه راننده از این سانحه جان سامل به در برد. منبع: ایران‌کارلوکس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65047999/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C