ببینید | حمله تمساح گرسنه به داخل یک خانه در آمریکا!

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020412573926094848/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1