ببینید | خودنمایی یک BMW منحصربفرد در قلب تهران؛ پرزرق وبرق و درخشان

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65227307/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65227307/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82
بخوانید:  دیوید بکهام این همه خودروی لوکس را کجا می گذارد؟