ببینید | شاخ به شاخ شدن یک خودروی سواری با کامیون به دلیل عبور از چراغ قرمز

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65288911/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7

بخوانید:  سردار قنبری: در برخورد با سرقت ها می خواهیم جهادی عمل کنیم/ مردم به اقدامات خودکنترلی توجه ویژه بکنند