ببینید | شهروند خوش شانس از مرگ حتمی نجات پیدا کرد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65850418/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65850418/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7
بخوانید:  فرایند مزایده خودروهای خارجی از چه زمانی آغاز می‌شود؟