ببینید | لحظات ترسناک از آویزان شدن یک زن روی کاپوت یک ماشین!

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103314176393216/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103314176393216/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C