ببینید | لحظه هولناک له شدن یک مرد در حین تعمیر یک خودروی اتوماتیک!

ببینید | لحظه هولناک له شدن یک مرد در حین تعمیر یک خودروی اتوماتیک!

یک شهروند زمانی که تلاش داشت خودرو خراب خود را سرویس کند، غافلگیر شد. در این لحظه خودروی اتوماتیک، به حرکت در آمد و این مرد را له کرد. خوشبختانه این شهروند از مرگ جان سالم به در برد. منبع: آخرین خبر


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65114030/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65114030/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86