ببینید | مرگ دلخراش مرد جوان به علت بی احتیاطی

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65506277/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C