ببینید | واردات خودرو مقوم صنعت خودروی ایران است! | هیچ

کلید واژه ها: واردات خودرو – خودرو – واردات – صنعت – تقویت کننده – آیین نامه – مقوم – تکنولوژی – زیرساخت – انتقال – تقویت – ایران – کشور – آیین – نامه – هایی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64945231/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21

هیچ مشکلی برای واردات خودرو وجود ندارد و حتی آن را مقوم این صنعت می دانیم چون با رقابتی کردن فضا و زیرساخت هایی که در آیین نامه برای انتقال تکنولوژی فراهم شده است، – تقویت کننده صنعت خودروهای کشور هم خواهد بود.

بخوانید:  قیمت روز خودروهای داخلی+جدول