برف در محور کندوان؛ 400 خودرو گیر افتادند/ توضیحات پلیس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020123509168216064/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020123509168216064/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3