بزرگترین حراج و فروش فوری یاران خودرو آغاز شد | فروش فوری ایران خودرو ویژه اسفندماه بدون پیش قسط + جزییات

منبع خبر: گشتنی نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011213259365437440/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3Bمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011213259365437440/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B