بیمه شخص ثالث اقساطی: امنیت و آرامش در مسیرهای رانندگی

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020423064633430016/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%3A-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

بخوانید:  بورس کالا زیر ساخت عرضه یک میلیون و 600 هزار خودرو را ندارد