تأکید استاندار همدان بر ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده

منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65352440/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65352440/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87
بخوانید:  استخدام راننده با خودرو در اختیار نظارت کارگاه در یک شرکت معتبر در البرز