تاثیر عرضه دوباره خودرو در بورس کالا بر بازار؛ نرخ دلار قیمت این خودروهای داخلی را تغییر نداد

منبع خبر: دیلی اکسچنج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66766223/%C2%A0%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D9%86%D8%B1%D8%AEمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66766223/%C2%A0%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D9%86%D8%B1%D8%AE