تاکید شورایعالی بورس بر تداوم عرضه خودرو در بورس

منبع خبر: انصاف نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66724789/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66724789/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
بخوانید:  مردم با پول بنز، تیبا می‌خرند