تایید شرایط دو شرکت برای واردات خودرو/ وزیر صمت: واردات خودرو قطعی است

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65242899/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA%3A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA