ترکیدن حباب قیمتی خودرو در راه است | باید شاهد یک ریزش دوباره قیمت در بازار خودرو باشیم

منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020469422519775232/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF