تصادف عجیب تریلی حامل گاو در اتوبان و سرگردانی دردسرساز 16 گاو!
پس از تصادفی که یک تریلی حامل گاو با چند خودرو در یکی از اتوبان‌های ایلینویز داشت ترافیک سنگینی به وجود آمد.


پس از تصادفی که یک تریلی حامل گاو با چند خودرو در یکی از اتوبان‌های ایلینویز داشت، درب کانتیر باز شد و شانزده گاو در اتوبان به راه افتادند. همین امر نیز باعث به وجود آمدن ترافیک بسیار سنگین در این منطقه شد. در این ویدیو، لحظاتی از این حادثه را می‌بینید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64971823/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2