تصادف مرگبار در مسیر اهرم-برازجان/ 2 فوتی برجای گذاشت

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65288533/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%2F-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65288533/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%2F-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA