تصادف کامیون با 8 خودرو در بزرگراه اشرفی اصفهانی/ 7 نفر راهی بیمارستان شدند

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65095016/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%2F-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C