ثبت نام سایپا شروع نشده تمام شد!

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66562126/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%21منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66562126/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%21
بخوانید:  کیا کارناوال MPV خودروی سال 2022 AutoGuide را به عنوان خودروی خانوادگی سال معرفی کرد.