ثبت نام 2200 نفر تاکنون در مزایده دوم خودروهای وارداتی | معاون

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تا کنون استقبال خوبی از این مزایده به عمل آمده و بیش از 2 هزار و 200 ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و روزانه بیش از 200 هزار بازدید از سایت ثبت شده است.

معاون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: متقاضیان تا پایان امشب فرصت ثبت قیمت پیشنهادی برای مرحله دوم مزایده خودروهای وارداتی را دارند، – سوم آبان هم رمزگشایی و برندگان اعلام می شوند.

، سعید غلامی باغی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه این سازمان در مزایده شماره 566 واگذاری خودروهای سواری وارداتی را در دستور کار دارد، گفت: متقاضیان از تاریخ 26 مهرماه از انبارهای پنج استان بوشهر، خوزستان، مازندران، فارس و تهران بازدید کردند.

کلید واژه ها: فروش اموال – اموال تملیکی – خودروهای وارداتی – مزایده – خودرو – سازمان – وارداتی – اموال – فروش – رمزگشایی – متقاضیان – معاون بهره برداری – خودروهای سواری – دستگاه – آوری – معاون سازمان – بهره برداری – اموال منقول – غلامی – شماره – معاون – نمایندگان – دستور کار – مرحله دوم – آبان – بیان – عرضه – پیشنهادی – باغی – آبان ماه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65385731/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C

غلامی باغی با اشاره به عرضه 76 دستگاه خودرو در این مزایده بیان کرد: ارزش پایه خودرو های عرضه شده در مزایده شماره 566 خودرو های وارداتی 301 میلیارد تومان است.

وی افزود: رمزگشایی از پیشنهادها، در روز سه شنبه سوم آبان ماه ساعت 14 در محل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور نمایندگان دستگاه های قضایی و نظارتی برگزار می شود.