جابجایی مسافر با خودرو های پلاک شخصی در جاده های کرمانشاه ممنوع

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66196320/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66196320/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C