جدول قیمت محصولات کرمان خودرو / جک S5 دو روزه بالا کشید !

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020224829637476352/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020224829637476352/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF