جدول قیمت‌ های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی ( چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ )

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) جک S۳ (۱۴۰۲) ۹۵۵ یک‌میلیارد و ۲۹۵ ۳۵ جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۵۴۵ یک‌میلیارد و ۶۶۵ ۵ KMC J7 (1402) یک‌میلیارد و ۷۵۰ یک‌میلیارد و ۸۰۰ ۵۰ KMC K7 (1402) یک‌میلیارد و ۸۵۰ ۲ میلیارد و ۱۲۰ ۰ KMC T8 (1402) یک‌میلیارد و ۶۵۰ یک میلیارد و ۷۷۰ ۳۰ تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۴۳۷ یک‌میلیارد و ۶۵۰ ۰ فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۶۶۸ ۲ میلیارد و ۳۰ ۲۰ فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) ۲ میلیارد و ۲۶۹ ۲ میلیارد و ۶۵۰ ۰ فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) ۲ میلیارد و ۶۳۰ ۳ میلیارد و ۳۰۰ ۵۰ ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۸۳ یک‌میلیارد و ۴۰۵ ۵ دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۳۳۰ ۲ میلیارد و ۹۰ ۱۰ دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۶۱۱ ۲ میلیارد و ۳۴۰ 40 فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۶۴ یک‌میلیارد و ۸۷۰ ۲۰ فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۹۰ یک‌میلیارد و ۹۳۰ ۱۵ هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) ۸۴۱ یک‌میلیارد و ۳۸۰ ۲۰ هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) ۸۶۳ یک‌میلیارد و ۵۰۰ ۰ هایما ۸S (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۵۵۰ ۲ میلیارد و ۱۴۰ ۰ لاماری اما (1402) یک‌میلیارد و ۵۵۶ ۲ میلیارد و ۱۵۰ ۰

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244655/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8Cمنبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244655/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C