جنجال حذف مصوبه واردات خودرو های کارکرده

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020140907384477696/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020140907384477696/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87