جنگ جدید بر سر قیمت گذاری دستوری خودرو؛ انفجار قیمت ها در بازار خودرو در راه است!

منبع خبر: دیلی اکسچنج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020110543608254464/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020110543608254464/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA