جوان نوشت: مافیای خودروسازی در حال تماشای تصادفات و آلودگی هوا/ پرونده کیفیت خودرو بایگانی شد؟

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66442506/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%3A-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66442506/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%3A-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C