حادثه خودرویی برای یک فرمانده سپاه| آخرین وضعیت حال عمومی فرمانده

متاسفانه در اثر این تصادف دو نفر همراه فرمانده فوت کرده و سردار علایی برای مداوا و درمان در بیمارستان بستری هستند.

منبع: ایسنامنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65254418/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%26%23124%3B-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

حال عمومی فرمانده سپاه خوی خوب است.