حادثه رانندگی در جاده مشگین شهر 10 مصدوم برجای گذاشت

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66846621/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA