حراجی فوق ویژه ایران خودرو آغاز شد | شگفتانه اول ماه ایران خودرو برای خریداران+خرید اقساطی و زیر قیمت کارخانه

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020509368747139072/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020509368747139072/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84