حمله موشکی روسیه به شهری در آنسوی خط مقدم جبهه اوکراین!

منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: بین الملل

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020426456355215360/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87%C2%A0%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%21