خبر خوش یک نماینده مجلس برای مردم!

سیاهکلی نماینده مجلس گفت: لایحه نقص داشت. کمیسیون صنایع موظف است روز یکشنبه اضافه کردن خودروهای سنگین به این قانون را مورد بررسی قرار دهد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65280492/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%21