خرید موتورسیکلت با بودجه 150 میلیون تومان

منبع خبر: پارس فوتبال
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011003949667704832/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

بخوانید:  واگذاری طراحی قطعات خودرو به قطعه سازان