خرید کدام خودرو از سامانه یکپارچه سود بیشتری دارد؟

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020231041731604480/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F

بخوانید:  کیا بیشترین جوایز مدل را در جوایز JD Power 2023 US ALG Residual Value دریافت کرد.