خط فقر چقدر است؟/ افزایش 30 درصدی نرخ فقر

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020361120259131392/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%82%D8%B1

بخوانید:  مجید حبیبی مدیر عامل هولدینگ افق شد